γούρια για μηχανές

Μικρά γουράκια για μοτοσυκλέτες τα οποία δένονται στο τιμόνι ή άλλο σημείο όπου δεν ενοχλούν. Είναι όλα μικρά χωρίς κρεμαστά μέρη ώστε να μην μπλέκονται και να μην ενοχλούν.

γούρια μοτό

γούρι για σκούτερ

 12.00 GMOT-09
 9.00 GMOT-04